Så blir du revisor

Att arbeta som revisor kan vara ett belönande yrke ur flera aspekter. Det ger dig möjlighet att tillämpa dina analytiska kunskaper och se till att lösa stimulerande problem. Samtidigt har du ofta chansen att få en hög lönestegring om du är duktig på det du gör. Sammantaget gör det revisor till ett av de mest eftertraktade jobben med stor anställningsbarhet – men hur går du egentligen tillväga för att arbeta som revisor? Även om du har en naturlig fallenhet för jobbet finns det några vägar som enklare tar dig till revisoryrket och ökar sannolikheten att du får jobba som det i framtiden.

Senior businessman showing a document to sign to a couple

Eftersom en revisor har ett stort ansvar att ta hand om ett företags eller en organisations ekonomi finns det titlar som ska underlätta i att se till att endast personer med rätt kompetens anställs som revisorer. Det finns framför allt två titlar som ofta brukas i relation till revisorsyrket. Det gäller auktoriserad och godkänd revisor. Båda refererar till revisorer som har genomgått en grundlig prövning för att säkerställa att de klarar av yrket. Det är Revisorsnämnden som beslutar huruvida en titel ska delas ut och varje beslut gäller i fem år framöver. Därför gäller det att ha sin verksamhet i ordning under en längre tid för att kunna kallas auktoriserad eller godkänd revisor.

Det finns inget krav på att du ska ha en specifik utbildning för att du ska ha en framtid i revisorsyrket. I regel gäller det att du har en kandidatexamen – det vill säga tre års utbildning vid högskola eller universitet – för att du ska anses ha den grundläggande kompetensen som krävs för revisorsyrket. Det är vanligt att framtida revisorer söker sig till ekonomlinjen. De ges vid många universitet runt om i Sverige och lär sina studenter att tänka logiskt kring siffror och ekonomi.

Om du däremot vill bli auktoriserad revisor måste du ha totalt åtta års utbildning inom ämnet. Endast tre år av dessa behöver vara teoretisk. De resterande fem åren kan du exempelvis tillgodogöra dig i tjänst under handledning av en redan godkänd revisor som ser till att lära ut relevanta kunskaper och förbereda dig för arbetslivet.

Leave a Reply

mts_truepixel