Ekonomi och bokföring i bostadsrättsföreningen

Att sköta en bostadsrättsförenings ekonomi och bokföring kan ta mycket tid eftersom det finns mycket lagstiftning och regler som behöver följas på rätt sätt. För att vara säker på att inte göra fel och samtidigt underlätta i arbetet kan det vara klokt att anlita hjälp. När spekulanter på en bostadsrätt försöker avgöra om det är ett bra val att investera i just din förening är det ofta föreningens ekonomi som de är intresserade av.

Genom att anlita Nabo för ekonomisk förvaltning blir det lättare att sköta föreningens avgifter och hyror. Du får också stöd med bokföringen, lägenhetsförteckningar och bokslut. Med en personlig rådgivare från Nabo kan du få full insyn i föreningens ekonomi och behöver inte lägga ner så mycket tid på alla de löpande uppgifterna i föreningen.

Äkta och oäkta bostadsrättsföreningar

För att kunna sköta bostadsrätter och ekonomin runt omkring brukar det vara vanligt att en bostadsrättsförening bildas. Det är en sorts ekonomisk förening som har som mål att i huset som föreningen äger upplåta lägenheter som går till föreningsmedlemmarna. Lägenheterna är så kallade ”bostadsrätter” som kan användas av ägarna utan någon tidsbegränsning.

Det brukar vara vanligt att det dras en skiljelinje mellan ”äkta” och ”oäkta” bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförening kallas också för ett privatbostadsföretag och äkta sådana tillhandahåller som redan nämnts bostäder till medlemmarna. Men det finns också ”oäkta” föreningar som inte helt uppfyller ovanstående krav.

Köpkraften försämras

Bostadsköpkraften har under det tredje kvartalet detta år blivit sämre, där boindex sjönk till 113 jämfört med 115 som var värdet föregående kvartal. De flesta hushåll har goda möjligheter att köpa ny bostad, men det är svårare för de som inte redan äger en bostad. När hushållen lägger trettio procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader är boindex 100. Med ett högre index blir även köpkraften högre. Bostadsrättsföreningar brukar också ofta hyra ut lokaler, vilket kan ge ett viktigt tillskott i kassan för föreningen. Men coronapandemin har orsakat en konjunkturnedgång som har haft en negativ effekt på många företag. Detta har också drabbat bostadsrättsföreningar som har fått en minskning av antalet hyresgäster.

Via stickprov i fem olika bostadsrättsföreningar i utvalda delar av landet innebär ett hyresbortfall som ligger på 25 procent att månadsavgiften höjts i varierande grad. För att underlätta hanteringen av föreningens ekonomi under dessa bistra tider är det därför en bra idé att anlita en ekonomisk förvaltare som Nabo. Med rådgivning från en proaktiv och personlig ekonom som du enkelt når på direktnummer får du snabb hjälp vid alla sorters bokföringsproblem. Du har också tillgång till andra experter som projektledare, energiexperter, jurister och utvalda underleverantörer. Här får du hjälp med föreningens hela ekonomi, från administration till årsredovisning och bokföring.

Leave a Reply

mts_truepixel