Bokföring, redovisning och revision

Det är vanligt med sammanblandning av de olika begrepp som rör ett företags affärshändelser. Inte bara företag, utan också ideella organisationer omfattas ofta av liknande krav. Det kan kännas övermäktigt för en del med allt som måste göras, andra kastar sig huvudstupa in i det och tror en gratistjänst på nätet ska göra jobbet. Riktigt så är det oftast inte, en grundläggande förståelse för hur det fungerar behövs alltid.

Bokföring och redovisning

Alla som driver någon sorts företag eller näringsverksamhet måste också sköta sin bokföring vilket innebär att alla så kallade affärshändelser måste registreras. Det spelar ingen roll om verksamheten är liten eller stor, det finns lagar som måste följas och det bästa är att först och främst ta reda på hur bokföring fungerar.. Vill du inte sköta din bokföring själv finns det bokföringsbyråer som kan göra det åt dig, men som företagare har du ändå alltid yttersta ansvaret för att allt går rätt till. Bokföring är en grundläggande del i arbetet med företagets redovisning. Det senare omfattar även bokslut, deklarationer och annan rapportering. Många tror att bokföring och redovisning är synonymer men så är det alltså inte.

Revisor eller bokföringskonsult

Ännu en sammanblandning är det när småföretag säger att de måste ha en revisor fast det i själva verket handlar om att få hjälp med bokföring och redovisning. En revisor är något annat och det är först när ett aktiebolag har över tre anställda eller mer än 1,5 miljoner kronor i balansomsättning eller 3 miljoner i nettoomsättning som det krävs en revisor. För mindre bolag kan bolagsstämman själva fatta beslut om att revisor inte ska behövas. Det finns även en del andra regler att förhålla sig till när det gäller krav på revisor.

I vissa fall krävs även att en revisor ska vara auktoriserad. Det innebär att personen avlagt revisorsexamen och är godkänd av revisorsinspektionen.

Leave a Reply

mts_truepixel