Kontantmetoden vs Fakturametoden

Det finns två sätt att bokföra på – det ena heter kontantmetoden och är en förenklad version av bokföring, och den vanliga, som alltid måste tillämpas av större företag, heter fakturametoden. Skillnaden mellan de båda är att i kontantmetoden behöver man inte bokföra fakturorna på samma sätt som i fakturametoden. Istället bokför man beloppen när man betalt dem eller när man själv får betalt. I fakturametoden måste varje leverantörsskuld och kundfordring nedtecknas. Låt oss gå djupare in på de olika modellerna.

Kontantmetoden

För mindre företag som inte omsätter mer än 3 miljoner kronor om året, är kontantmetoden en lämplig och enkel bokföringsmetod. Dock måste man som företagare inte använda denna modell, men många gör det. Man ska dock tänka på att fakturorna måste tas hänsyn till i årsbokslutet, eftersom alla kostnader och intäkter måste hamna på rätt sida av året.

Kontantmetoden är lättare att förstå sig på och tar dessutom mindre tid. Dock är den inte lika tillförlitlig som fakturametoden, varpå många företag till sist väljer att gå över till den senare. Men som nybörjare är kontantmetoden ett bra alternativ. Tyvärr ger den däremot inte en lika klar bild av verkligheten som fakturametoden. I båda modellerna bokförs emellertid alla transaktioner såsom lån, bankgirobetalningar, överföringar m.m.

Fakturametoden

Den andra modellen inom bokföring är fakturametoden. Den ger en bättre inblick i företagets bokföring och är bättre att tillämpa om man vill undvika missvisande siffror i slutändan och få ett rättvisande resultat. Alla företag med en årsomsättning över 3 miljoner kronor måste tillämpa fakturametoden, vare sig de vill eller inte. Det är alltså inte som kontantmetoden, som man kan välja bort om man är ett mindre företag. Man kan emellertid inte välja tillbaka kontantmetoden om man en gång valt att bokföra med fakturametoden.

I fakturametoden bokför man varje faktura två gånger – en gång när den kommer in och en gång när den betalas, respektive när den går ut till en kund samt när denne betalar. Här är det också vanligt med s.k reskontror som är sidoordnade register till bokföringens olika konton – såsom kundreskontra o.s.v. På så sätt blir det lättare att kontrollera vilka fakturor som går till olika kunder, betalningssätt m.m. De flesta revisorer föredrar att redovisa enligt fakturametoden, då de helst ser att allt blir så korrekt som möjligt ända från start. Det tar visserligen lite längre tid, men många menar att den tiden är värd besväret. Man slipper då få problem och kan också se hur kunder sköter betalningar och hur den sanna bilden egentligen ser ut.

Leave a Reply

mts_truepixel