Ta hjälp av Skatteverket

I Sverige har många bilden av Skatteverket som en stor, pengahungrande myndighet som man ska undvika i så stor utsträckning som möjligt – de ser med andra ord Skatteverket som sina fiender. Man kan dock ha mycket att vinna på att våga fråga Skatteverket om hjälp när det uppstår situationer relaterade till beskattning och deklarationen som man inte är säker på hur man ska hantera – både för privatpersoner och företag.

För att ställa en fråga till Skatteverket hör man lättast av sig till Skatteupplysningen, som nås på telefon. Det går också att mejla till Skatteverket, och de har skattekontor i hela Sverige, om man föredrar att besöka dem personligen. Även om man vill undvika direkt kontakt med Skatteverket kan man få mycket hjälp från dem via deras hemsida, där de har samlat information om olika områden de ansvarar för, samt de blanketter man behöver för olika ärenden. För privatpersoner har de till exempel samlat information gällande fastigheter och bostad på en sida, där man bland annat kan läsa om vad som gäller för rut- och rotavdrag, försäljning av privatbostad, fastighetstaxering och vad som gäller om man äger en fastighet i Sverige men bor utomlands. Om man vill läsa mer om hur det går till när man investerar i fastigheter får man dock söka sig till en annan källa, till exempel tessin.se.

Däremot kan man alltså vända sig till Skatteverket om man har frågor kring namnbyten eller personuppgifter, eftersom Skatteverket inte bara hanterar beskattning, utan också folkbokföringen. Tillfällen då man kan behöva hjälp från Skatteverket är exempelvis när man flyttar, när man gifter sig, när man behöver ett personbevis eller när någon i familjen dör.

Att få hjälp med skattefrågor blev betydligt enklare i samband med den reformation av landets skattemyndigheter som skedde år 2004. Det året slog man nämligen samman Riksskatteverket och de tio olika skattemyndigheter som fanns i Sverige. Riksskatteverket var i sig en sammanslagning av Riksskattenämnden, Kontrollstyrelsen och ett flertal andra myndigheter som handlade ärenden relaterade till beskattning. Det var med andra ord inte alltid lätt tidigare att veta vart man skulle vända sig med sin fråga. Numera är all samlat under ett och samma tak, vilket underlättar markant för medborgarna.

Leave a Reply

mts_truepixel