Stora arbetsgivare för revisorer

Många revisorer väljer att starta ett eget företag, och sköta sin egen verksamhet på liten skala. Det finns dock riktigt stora aktörer inom revisionsbranschen, som har hundratusentals anställda revisorer över hela världen.

Ett av de största av dessa företag är PwC, som tidigare hette PricewaterhouseCoopers. PwC har idag 208 000 anställda i 158 länder, men har sitt ursprung i Storbritannien och London. Det var där som Samuel Lowell Price öppnade en revisionsbyrå år 1849 (och i och med det blev en av pionjärerna inom branschen). Senare blev Edwin Waterhouse en del av hans firma, och i och med det bildades revisionsbyrån Price Waterhouse. Att Cooper kom med i bilden berodde på att Price Waterhouse år 1957 slogs ihop med Cooper Brothers (ett företag med en liknande historia, då det bildades år 1854 i London). Bolaget har än idag sitt högkvarter i London.7_more_london_uk

En annan stor aktör inom revisionsbranschen är KPMG. Namnet KMPG kommer från företagets fyra grundare, Klynveld från Nederländerna (där bolaget har sitt huvudkontor idag), Peat från Storbritannien, Marwick från USA och Gördeler från Tyskland. KPMG:s huvudverksamhet består visserligen av revision, men bolaget erbjuder även konsultering och rådgivning inom en rad andra områden, till exempel skatterådgivning, corporate finance och generell finansiell rådgivning. Finansiell rådgivning ä något som alla kan behöva då och då, till exempel om man funderar på att ta ett snabblån för att täcka en akut utgift. Det kan vara ett tecken på att man behöver strukturera upp sin ekonomi på ett bättre sätt, för att i framtiden ha en buffert för liknande oförutsedda kostnader.

Ett revisionsbolag som är brittisk-amerikanskt, precis som PwC, är Ernst & Young, som numera har förenklat sitt namn till bara EY. Också EY är döpt efter sina grundare, då bolaget bildades år 1989 efter att två anrika revisionsbolag slogs ihop: Arthur Young & Co, som bildades år 1906 i Chicago, och Ernst & Whinney, vars företagshistoria i botten börjar i England år 1849. Också EY är ett bolag med många strängar på sin lyra, då de erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, transaktionsrådgivning, affärsrådgivning och en rad andra finansiella områden, men också inom områden som riskhantering och IT-risker.

Leave a Reply

mts_truepixel