Bokföring och redovisning för företag

Att starta ett företag innebär inte bara att tjäna en massa pengar utan det medför också ett stort åtagande när det kommer till bokföring och redovisning. Företag måste nämligen visa upp alla inkomster och utgifter vid årsredovisningen till Skatteverket. Därför kan det vara bra att ta del av information kring detta innan man startar upp.

Vad måste redovisas?

När det gäller redovisning av ett företags ekonomi måste alla inkomster och utgifter redovisas för. I praktiken innebär det att samtliga fakturor för ett företag måste sparas, både de som man skickar och de som man tar emot. Dessa lämnas sedan över till en auktoriserad redovisningsekonom som redovisar all ekonomi för företaget. I princip alla företag hyr in externa redovisningsekonomer för att göra bokföringen, detta på grund av att det är relativt komplext.

I praktiken innebär redovisningskravet att alla produkter och varor som köps in måste redovisas. Om ett företag exempelvis köper nya kontorsstolar från https://www.officedepot.se/ måste köpet redovisas. Detta är också viktigt för att man ska kunna få tillbaka alla momsbetalningar som görs under året. När företag köper in saker kan man nämligen få tillbaka momsen.

Kravet på redovisning

Alla företag i Sverige har samma krav på att redovisa ekonomin, det kvittar om det är ett aktiebolag eller en filial. Att redovisa ekonomin tar lång tid och det är därför viktigt att vara ute i god tid och samla alla dokument som behövs. När man startar ett företag kan det också vara bra att prata med en redovisningsekonom i förväg så att man vet vilka dokument som ska sparas.

Kravet på redovisning i Sverige ställs av Skatteverket och det är också till dem som årsredovisningen skickas in. Om företag inte gör sin årsredovisning finns det potentiella straff som företaget kan få. Dock ligger det i företags intresse att redovisa sin ekonomi, exempelvis är det en möjlighet att visa sina konkurrenter hur bra företaget går. Dessutom är det också vid årsredovisningen som företag kan få tillbaka pengar genom olika avdrag.

Leave a Reply

mts_truepixel