Bokföringens historia

Bokföring är en av de få saker från historien som fortfarande är en självklar del av vårt samhälle idag, trots att bokföring har en så lång historia att dess ursprung inte är klarlagt. Det man vet med säkerhet är att någon form av kontoföring har förekommit sedan forntiden. Man har till exempel hittat förteckningar liknande bokföring från Babylonien, skrivna på små lertavlor. Dessa har daterats så långt tillbaka som till år 2600 f. Kr.

Både metoderna för bokföring och dess form har självklart förändrats sedan dess, och bokföringen har även påverkat matematikens utveckling generellt. Det var till exempel på grund av bokföringen som man började använda arabiska siffror i västvärlden. Detta skedde i Italien under medeltiden och renässansen, då italienska handelsmän gick över från romerska till arabiska siffror. Detta eftersom de sparade plats och underlättade bokföringen. Ungefär samtidigt, i Venedig, började italienska handelsmän också använda den metod för bokföring som i princip används än idag, nämligen dubbel bokföring. Det innebär att varje transaktion som görs bokförs på två olika konton, där den ena delen är debet och den andra kredit, som står för dit resurser tillförs respektive tas ifrån. Skillnaden mellan de två kontona för varje transaktion ska bli noll. Denna metod publicerades för första gången i Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita, skriven av italienaren Luca Pacioli år 1494. Dubbel bokföring blev med tiden standard för alla affärstransaktioner, och infördes i Sverige på 1620-talet av den nederländske köpmannen Abraham Cabiljau.1024px-pacioli

Även om vi fortfarande använder ordet ”bokföring” idag, är det dock få som numera faktiskt för sin bokföring i böcker. Istället har utvecklingen lett fram till datorprogram avsedda för just bokföring. Digitaliseringen av våra ekonomiska bestyr märks inte bara genom bokföringsprogram för datorer, utan också genom att vi till exempel kan betala våra räkningar via internet och sköta våra lån via internet. Om man till exempel vill ha hjälp med att omförhandla sina lån kan man helt enkelt kontakta ett företag som Zensum, som specialiserar sig på att förbättra privatpersoners ekonomi. Det kan Zensum bland annat göra genom att förhandla fram bättre villkor för lån – och all initial kontakt sker digitalt, via internet. Det är ett tydligt tecken på hur långt människan har utvecklats från Babyloniens lertavlor.

Leave a Reply

mts_truepixel